Tagarchief: Inspiratie

Buiten leren; een verfrissende ervaring

Maar er kan best onderwijs aan te pas komen!

Vorige maand heb ik een aantal ideeën en mogelijkheden laten zien waarin spelenderwijs geleerd wordt met als inleidende titel: ‘Er komt (nog) geen onderwijs aan te pas!‘ Maar natuurlijk kun je het onderwijs ook nog veel explicieter buiten laten plaatsvinden. Je kunt natuurlijk in de klas vanaf plaatjes en foto’s best een leuke biologieles over nuttige en schadelijke dieren verzorgen. Maar wat is er leuker dan de worm (nuttig) en de slak (schadelijk (?)) rechtstreeks in je schooltuintje aan te treffen en te bespreken? En er zijn nog legio andere mogelijkheden om het schoolplein veel explicieter dan nu wellicht het geval is te betrekken bij je onderwijs.

Mocht u mijn vorige nieuwsbrieven gemist hebben en ze alsnog graag willen ontvangen dan kan dat natuurlijk. Vul het contactformulier op de Pleynplan website in en ik stuur ze u graag toe.


“Ontdek je plekje” en “Hoe groeit dat nou?”

Ooit gedacht aan een rekenles in combinatie met het werken in een schooltuintje? Wat te denken van de volgende interessante probleemstelling: als ik in september een kilo boontjes wil om met de klas samen te gaan verorberen, wanneer moet ik ze dan gaan zaaien? Hoe veel plantjes heb ik nodig om een kilo boontjes te kweken? Hoe groot worden de plantjes en dus hoeveel ruimte hebben ze nodig om te groeien? En het leukste is dan dat de oplossing van de stelling in de loop van de tijd letterlijk uit de grond komt.

Frisse lucht is heel goed voor de concentratie!

Variërend van een voorleesuurtje tot een verwerkingles die alleen of in groepjes aan tafel moet gebeuren, kun je de buitenruimte bij goed weer prima gebruiken als extra leslokaal! De kinderen zullen je er dankbaar voor zijn. Lekker even uit dat bedompte lokaal!

Bewegingsles gewoon op het schoolplein?

Een bewegingsles kan natuurlijk best bestaan uit een potje voetbal of hockey in de gymzaal. Maar wat is er mooier dan een heerlijke apenkooi op het eigen (groene) schoolplein? Als het plein daar goed en slim op ingericht is, is dat heel goed mogelijk. Je hoeft dan op dat moment ook niet met de hele groep op de fiets naar die sporthal of dat zaaltje in de buurt, dat scheelt tijd, moeite en verkeersrisico.

Gezond schoolplein

Wilt u ook een gezond schoolplein?

Dit voorjaar start het initiatief ‘gezonde schoolpleinen’. De PO Raad, de VO Raad en de MBO Raad maken zich samen met de partners in deze Jantje Beton, IVN en RIVM hard voor het realiseren van 70 gezonde schoolpleinen in de komende 2 jaren. De eerste 22 scholen starten op zeer korte termijn al met de realisatie van het plein. Vanaf half maart kan iedere school via een open inschrijving op de website gezondeschool.nl (http://www.gezondeschool.info/) te kennen geven dat ze graag mee willen doen en daar ondersteuning bij krijgen. Op die website staat precies hoe dat in zijn werk gaat en aan welke criteria je als school moet (willen) voldoen om te kunnen deelnemen. Op bijgaand vignet staan de criteria samengevat.


Pleynplan doet mee!

En Pleynplan zou Pleynplan niet zijn als wij hier geen rol in zouden willen spelen. Ik denk dat wij inmiddels via onze nieuwsbrieven en website aardig duidelijk maken waar we voor staan. En een goed lezer zal al snel constateren dat de uitgangspunten die gehanteerd worden voor gezonde schoolpleinen via dit project op veel punten (vrijwel) overeen komen met die van Pleynplan. Daarom heb ik contact gezocht met Jantje Beton, één van de partners in dit initiatief om te bezien hoe we hier tot samenwerking kunnen komen. Nog deze week gaan wij met elkaar in gesprek.


Wetenswaardigheden

Er zijn verschillende websites waar u meer informatie over dit initiatief kunt vinden. Behalve op op de al genoemde website Gezondeschool.nl waar u zich dus ook kunt inschrijven, kunt u ook terecht bij Jantje Beton en op de website van het IVN voor meer informatie

Buiten doen wat binnen niet kan; een voorbeeld

De Pleynplan nieuwsbrief is wat mij betreft met zijn eerste uitgave al meteen een succes. Van verschillende kanten zijn reacties en steunbetuigingen binnen gekomen. De steunbetuigingen zijn natuurlijk prettig om te krijgen. Mijn dank daarvoor, maar wat ik eerlijk gezegd veel interessanter vind zijn de inhoudelijke reacties die ik heb gekregen. Daar is het me tenslotte om te doen; die geven aan of ik aan een informatiebehoefte kan voldoen.

Meten is wetenTwee reacties wil ik er bij deze graag voor u uitpikken. De ene omdat die mij aanleiding geeft om er de eerstvolgende nieuwsbrief iets mee te doen, de andere omdat het gewoon een heel mooi voorbeeld is van hoe je buiten kun doen wat binnen niet kan. Niet op die manier in ieder geval.

Als u in het primair onderwijs werkt of kinderen op de basisschool hebt zitten bent u ongetwijfeld de term ‘passend onderwijs’ wel eens tegengekomen. Onze regering streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen die nu nog naar het speciaal onderwijs gaan een plekje op de gewone basisschool te geven. Vanuit de gedachte dat mensen zoveel mogelijk in de maatschappij mee moeten kunnen doen zonder een of ander etiketje dat hen al in een heel vroeg stadium wordt opgeplakt. Een directeur van een school stelde mij naar aanleiding van mijn nieuwsbrief de vraag of ik ook iets kon vertellen over de relatie schoolplein en passend onderwijs. Daar wil ik natuurlijk graag een poging toe wagen. In de eerstvolgende nieuwsbrief kunt u volgen waar die poging toe leidt.

Een andere directeur gaf mij een prachtig inkijkje in hoe leerkrachten op haar school het plein heel slim in hun projectles hadden geïntegreerd. In het kader van een project over voedsel waren ze met de klas namelijk op excursie geweest naar een boerderij. Om te zien waar ons voedsel vandaan kwam en hoe het er op zo’n boerderij uitziet en aan toe gaat. Een leuk uitje voor de groep, maar hoe laat je de kinderen alles wat ze hebben gezien ook verwerken zodat het ze bij blijft. Deze leerkrachten hadden als verwerking bedacht dat de kinderen in groepjes allemaal met stoepkrijt een plattegrond van de boerderij op het plein moesten tekenen. Ieder groepje een deel en samen moest het de gehele boerderij worden. Samenwerken, rekenen, ontwikkelen van de motoriek, kennisverwerking, alles kwam erbij kijken. Wat een geweldige manier om buiten te doen wat binnen niet kan!

Landgoed in bedrijf

Kasteel Middachten Ooievaars, drie achter elkaar, zweven over mijn hoofd. Vanaf mijn plekje in het hoge gras lijkt het of de boerenzwaluwen er tussendoor manoeuvreren. Zomaar een weilandje bij kasteel Middachten in de buurt van De Steeg tegen de Veluwe aangeplakt. Je kunt van hieruit zo de Posbank op. Mijn boterhammetjes gingen erin als koek, terwijl het zonnetje vrolijk de wind verwarmt die door de bomen ruist; wat een genot, zo’n stukje grasland wil ik thuis ook. Jammer dat ik geen landgoedje bezit. Ik denk dat ik daar best raad mee zou weten. Maar helaas ben ik van de arme tak van de familie, weliswaar Van de Straat, maar nooit Lees verder

Vaderlandse geschiedenis

Heerlijk hofjeVolgens mij bestaat het vak op de basisschool op deze manier allang niet meer. Wat dat betreft ben ik blijkbaar inmiddels ‘old school’ geworden, maar de term schiet me spontaan te binnen als ik denk aan wat ik de afgelopen week gedaan en beleefd heb. Het was de week van Koningsdag, Koniginnedag, abdicatie, inhuldiging, herdenking en bevrijding; een week barstensvol geschiedenis en cultuur van en in Nederland. En behalve dat ik deze week natuurlijk ook voor de tv gezeten heb ben ik vooral heel toepasselijk op pad geweest. Een beetje vakantie en een beetje werk zou je kunnen zeggen, wat maakt mijn werk ook al weer zo leuk?

Het was helemaal niet op voorhand de bedoeling, maar achteraf Lees verder