School en ‘passend onderwijs’

Passend schoolpleinHet komt me bekend voor! Het traject naar passend onderwijs lijkt sterk op wat de zorgsector 25 jaar geleden heeft gezien en meegemaakt. Zoals destijds anders denken over de zorg de basis vormde voor de stelselwijziging is nu anders denken over kinderen en onderwijs is de basis voor een systeemverandering. Het resultaat moet worden dat de beschikbare financiële middelen beter worden benut en kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op de ontwikkeling van hun capaciteiten. Adaptief onderwijs (ooit een gevleugelde term meen ik mij te herinneren) in een groter kader zou je kunnen stellen. Het eerste wat daarin op de schop gaat is de zorggerichte en landelijk georganiseerde indicatiestelling. Onderwijsbehoefte wordt het uitgangspunt in plaats van de zorgbehoefte. En de school, de stichting, het samenwerkingsverband worden verantwoordelijk voor het indiceren en aanbieden van onderwijs dat bij een kind past. Ouders hoeven niet meer te leuren en te zoeken naar de juiste onderwijsplek voor hun kind, de school wordt verantwoordelijk voor dat zoekproces!

Passend onderwijs’ en schoolplein

Het schoolplein maakt integraal onderdeel uit van het onderwijspakket dat je als school te bieden hebt. Passend onderwijs noodzaakt scholen zich er steeds beter van bewust te zijn wat ze eigenlijk te bieden hebben, voor wie dat bedoeld is en welke rol ze met hun aanbod vervullen in de regio. Daar moeten ze op gaan sturen en daar moeten ze vervolgens ook hun onderwijs (en dus ook het schoolplein) doelbewust (verder) op gaan inrichten. ‘Look before you leap’ is dus het adagium voor de toekomst. En PleynPlan kan u helpen. Met de analyse van uw situatie bijvoorbeeld: “Wat voor onderwijs wil ik bieden en voor welke kinderen is dat bedoeld? Wat is mijn rol als school in het toekomstig onderwijsbestel? Sluiten de inrichting van mijn school en schoolplein daarop aan? Wat moet ik doen om die aansluiting tot stand te brengen?”


Neem gerust contact op

Voor iedere school, voor iedere stichting, voor ieder samenwerkingsverband is de situatie verschillend. Of ik iets voor u kan betekenen en wat dat precies behelst kan ik in dit artikel slechts globaal aangeven. Maar wat houdt u tegen om eens een uurtje te reserveren om op uw specifieke situatie in te zoomen?