Over speeltoestellen op het schoolplein

Speeltoestellen; de juiste oplossing?

Onlangs mocht ik op een basisschool in Nijmegen een presentatie verzorgen voor de kinderen. Ze gaan met hun schoolpleinen aan de slag en willen de kinderen een rol toebedelen bij het verzinnen van ‘Het mooiste schoolplein van Nijmegen’. En ik mocht ze proberen te voorzien van creatieve, haalbare en inspirerende ideeën. Het werd een happening met verrassende ôôôh’s en aaah’s, waarvan het volume heel duidelijk aangaf waar de voorkeuren lagen. Wat duidelijk werd is ook dat een interessante context veel meer positieve reacties opriep dan het eventuele speeltoestel. Enkele voorbeelden wil ik u graag laten zien.

Waar kwamen de grootste ôôôh’s

Zoals u hopelijk inmiddels van Pleynplan gewend bent pleiten wij voor een totaalvisie op uw schoolplein; spelend leren en lerend spelen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. En dat is niet voor niets getuige de ôôôh’s en aaah’s van zowel kinderen als leerkrachten.

  1. Klimmen en klauteren. Hèt voorbeeld van het standaard gebruik van een gemiddeld speeltoestel op een schoolplein. En in welke vorm ook, eigenlijk altijd veel gebruikt. Maar naast de standaard speelvoorziening van metaal en kunststof lokte deze foto toch verreweg de meest enthousiaste reacties uit.
  2. Kruip-door sluip-door. Een grote berg zand met een paar rioolbuizen erdoor met een voldoende diameter doet het altijd geweldig. De plaatjes met plastic en metaal scoorden aardig, de berg zand met buizen erg goed, maar wat schetst mijn verbazing? De volgende creatieve doorgang van het ene deel van het terrein naar het andere scoorde verreweg het best!
  3. Vrij spel/ voetbal.Op ieder schoolplein is ruimte nodig om met een bal te kunnen spelen, in welke vorm dan ook. Voetbal is daarbij nog steeds het meest populair. Toch was er in reactie van mijn jonge publiek heel duidelijk voorkeur te bespeuren waar het liefst gespeeld werd. Bij het tonen van de beelden van verschillende soorten sportveldjes kwam bijgaand veldje als verreweg het meest favoriet boven drijven!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze ideeën voor uw schoolplein? Dan kan ik u wellicht verblijden met een interessante of verhelderende presentatie. Ik kom graag naar u toe, vult u AUB bijgaand contactformulier in dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor de oudercommissie zou een leuke lezing of discussie een prima trekker of zelfs specifiek onderwerp voor een ouderavond kunnen zijn.

Groen moet, groen doet goed

2014 is nauwelijks begonnen of de eerste artikelen over vergroening van schoolpleinen verschijnen alweer in de dagbladen. Trouw besteedde op 6 januari bijvoorbeeld aandacht aan de prijsuitreiking van Vogelbescherming Nederland aan de 5 meest vogelvriendelijk ingerichte schoolpleinen. Een wedstrijd waaraan 108 basisscholen hadden deelgenomen. Dit gaat dan al gauw over de educatieve waarde van groen, maar er zijn meer redenen waarom u bij de inrichting van het schoolplein structureel (meer) aandacht zou moeten besteden aan groen op het plein van uw school.


Drie rollen van groen op het schoolplein

Misschien kan ik wel 15 of 20 manieren vinden waarop groen een rol speelt op de plek waar kinderen spelen en leren. Maar voor het overzicht en hopelijk voor uw inzicht denk ik dat ik ze het beste kan groeperen en onderbrengen in 3 hoofdrollen:

  1. Rust en creativiteit: rust en ontspanning laden de batterij weer op, maar leiden ook tot de (mentale) ruimte waarin de creativiteit kan opbloeien.
  2. Gebiedsindeling, vormgeving en bescherming: met behulp van groen kunnen verschillende gebruiksgebieden worden gecreëerd en aangegeven, het geeft sfeer aan de vormgeving en je kunt er beschutte plekken mee creëren.
  3. Opvoeding en educatie: hoe groeit de natuur om ons heen, waar komt onze voeding vandaan, maar ook hoe ga je om met elkaar en onze omgeving zijn aspecten die hier o.a. aan de orde zijn.

Rust en creativiteit

Even niets anders dan het groene gras. Vergeet de wereld om je heen, onderzoek wat zich om je heen bevindt; rust, ontdek en ga met frisse energie de worsteling met het leven weer aan! Kan ik een beter voorbeeld laten zien van wat groen met de omgeving en met kinderen doet in termen van rust en creativiteit? Heeft uw schoolplein al zo’n centrum voor de ontwikkeling van oplossingsgericht denken?

Gebiedsindeling, vormgeving en bescherming

Wat een paar adequaat geplaatste bomen en hagen kunnen doen in een ruimte. De hagen begeleiden de ‘gracht’ die tevens als aan en afvoerroute van het plein dienst doet. Door de binnenste haag als ‘wand met kantelen’ te snoeien ontstaat een kasteelmuur die de binnenplaats omzoomt met beschutte plekken om te hangen, te kletsen of te observeren. De bomen markeren de uitkijktorens bij de ophaalbrug die leidt naar ‘het bos’of ‘het veld’ waar diverse speeltoestellen staan. Verkeer en diverse speelmogelijkheden worden zo mooi van elkaar gescheiden. Er wordt een intieme sfeer gecreëerd.

Opvoeding en educatie

Hoe werk je samen, wat groeit waar en waarom, wat kun je eten en wat niet, waar dienen al die beestjes toe, hoe maak je samen plezier? Legio vraagstukken die met behulp van een moestuintje of bloementuintje automatisch aan de orde komen en positief bijdragen aan opvoedings- en educatievraagstukken. Op een andere (en nog natuurlijkere manier) kun je motorische ontwikkeling en samenwerking een boost geven op het schoolplein. Bijvoorbeeld zoals hiernaast door een plek te creëren waar kinderen naar hartenlust mogen graven, bouwen, experimenteren. Wat je hier allemaal niet van leert!

Meer weten?

Dat kan natuurlijk altijd. Als u een momentje de tijd neemt om het contactformulier in te vullen, dan neem ik op korte termijn de tijd om een afspraak te maken.

Spelend leren

 

De ophaalbrugEr komt heel wat kijken als je met een ontwerp van een redelijk veeleisende ruimte als een schoolplein bezig gaat. Mede dankzij mijn echtgenote die al jaren in het primair onderwijs werkt weet ik inmiddels heel aardig wat er zoal gebeurt op zo’n school. En door me er verder in te verdiepen weet ik ook steeds beter wat voor rol een schoolplein in het onderwijs kan spelen. Het buitenspel van kinderen levert een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling en leerprestaties. Er is best de nodige literatuur voorhanden over dit onderwerp. Er is nogal wat onderzoek verricht de laatste jaren. Het is dan ook niet voor niets dat je kreten als ‘Het Groene Schoolplein’, spelend leren en welbevinden steeds vaker ziet opduiken in verband met de kwaliteit van het onderwijs.

In dat licht bezien verbaast het me eigenlijk steeds meer dat er bij basisscholen nog altijd voornamelijk betonpleinen opduiken. Soms een zandbak en vooral een groot en liefst duur speeltoestel moet het plein dan voor kinderen interessant maken. En dat terwijl je er zoveel meer van kunt maken als je de tijd en moeite neemt om er goed over na te denken. Er zijn echt legio mogelijkheden om het geld van dat speeltoestel om te zetten in een echt boeiende en leerzame speelomgeving. Onder de titel ‘Buiten doen wat binnen niet kan’ heb ik nog niet zo lang geleden een presentatie gegeven over de visie op het schoolplein, de functie die het vervult in het hedendaagse onderwijs en wat dat voor gevolgen voor de inrichting van het plein zou moeten hebben; wat voor soort gebieden er op een schoolplein aanwezig horen te zijn. Hoe meer ik me in de materie verdiep hoe meer ik me verbaas over het gebrek aan kennis op de niveaus waar de beslissingen worden genomen. Dat begint in Den Haag, waar we een minister hebben zitten die alleen maar kan denken in termen van rekenen, taal en bezuiniging. Deze houding en onwetendheid druppelt natuurlijk in vol ornaat door naar de scholen. Het eerste wat je te horen krijgt als je over het schoolplein spreekt met de directeur van een gemiddelde basisschool: “Allemaal heel leuk, maar ik heb geen geld. “ En meestal is daar de kous mee af.

DSCF2445Het spijt me van deze klaagzang, maar ik moest het even kwijt. Ik begon dit artikel namelijk heel positief en dat komt gelukkig ook voor. Want waar een beweging is, is ook altijd een tegenbeweging! Ik ben bezig met een pracht van een schoolplein. Een plein met een boodschap aan kinderen en hun ouders: kom hier, hier mag je je spelenderwijs ontwikkelen. Hier is leren ook gewoon heel leuk. Hier mag je spelen in het zand en hutten bouwen in het groen. Hier mag je onder de bomen uitrekenen hoeveel takken je nodig hebt om een stevige vloer te leggen in je boomhut. Hier leer je hoe je die takken aan elkaar vast kunt maken. Hier leer je spelenderwijs hoe je alle talenten die je in je hebt kunt ontwikkelen. En met een beetje geluk haal je zomaar 540 punten voor je CITO. En dan zijn we toch weer waar we met zijn allen graag naartoe willen. Via een andere weg, met meer welbevinden en geluk voor onze kinderen.

Wat ik voor ogen heb als ik een schoolplein ontwerp zijn die zoon en dochters die ik achter op de fiets op school afzette. Kinderen die iedere dag weer niet konden wachten om naar school te gaan. Heerlijk spelen met hun vriendjes op dat spannende schoolplein. Plezier van het kleinste haartje op hun hoofd tot de dikste teen aan hun voeten en apetrots met al die vellen papier met goedjes voor de sommen die ze hadden gemaakt en de verhaaltjes die ze hadden geschreven. Zij gelukkig ik gelukkig.

Keuzes maken

Ik zeg wel eens nee tegen een opdracht! Misschien verbaast u dat in tijden van crisis, je grijpt in deze hectische tijden tenslotte iedere worst die je wordt voorgehouden? Niet helemaal dus. Soms klikt het tussen potentiële klant en mij gewoon niet of begrijp ik totaal niet wat een klant van mij verwacht. Als ik me geen beeld kan vormen van wat een klant wenst kan ik geen passende tuin voor hem ontwerpen. En als ik dat gevoel heb zeg ik nee. We worden er namelijk beiden niet gelukkig van als ik die opdracht zou aannemen. De klant is per definitie ontevreden over het resultaat en mijn naam als ontwerper ligt in de negatieve zin op straat; bijzonder ongewenst voor beide partijen dus. U begrijpt het al, dit artikeltje gaat niet over herfstkleuren, hoe mooi en inspirerend ook.

Het komt ook voor dat ik heel graag ja wil zeggen tegen een opdracht, maar niet op de manier waarop die aan mij wordt voorgelegd. Lees verder →

Nog net gered

Als ik nu in mijn eigen tuin rondkijk moet ik constateren dat de herfst behoorlijk begint toe te slaan. De planten staan er zo langzamerhand (althans voor een groot deel) wat droevig bij te kijken. En dat geldt helemaal als er net weer zo’n pittige regenbui over uitgestort is. Tegelijkertijd zijn er planten die juist nu op hun mooist zijn of in ieder geval juist nu het meest opvallen.

Eén van de dingen die ik in mijn tuin heb gedaan is het aanplanten van palen met metalen roosters ertussen waarin ik klimrozen omhoog laat groeien. Ze doen dienst als Lees verder →