Schoolplein en kwaliteit van onderwijs

buitenlesHoe vaak hebt u zich als directeur van een school voor primair onderwijs de afgelopen tijd beseft dat u met uw schoolplein goud in handen hebt? En in hoeverre maakt uw plein al deel uit van de onderwijsdoelstelling op uw school?

Het afgelopen jaar heb ik met een directeur van een basisschool menig gesprek en discussie over dit onderwerp gevoerd. Ik heb het nodige aan literatuur bestudeerd, schoolpleinen bekeken en ik heb een ontwerpopleiding gevolgd. Als afstudeeropdracht heb ik het ontwerp voor een schoolplein verdedigd. En ik kan uit dat alles maar één conclusie trekken: Het schoolplein speelt een essentiële rol in het realiseren van de kerndoelen van het onderwijs.

Een fors deel van de (extra) ontwikkeling die een kind tussen zijn vierde en twaalfde jaar doormaakt vindt op dat schoolplein plaats. In ‘Buitenspel in het Zonnetje’ een publicatie van drs. Greet Caminada en drs. Yvonne Leenders staat dat prachtig omschreven en uitgewerkt. En mijn missie als ontwerper van de buitenruimte is om het schoolplein de rol te laten vervullen die het toekomt.

 Daarover wil ik graag in gesprek met het onderwijs

zand en waterEn natuurlijk hoop ik van harte dat het onderwijs daarover ook in gesprek wil met mij. Daarvoor hoeft u alleen maar het contactformulier in te vullen, dan maak ik op korte termijn een afspraak met u. Ook deze nieuwsbrief is een aanzet tot gesprek. Iedere maand in het hoofdartikel een onderwerp waarin ik de een meerwaarde van het schoolplein aanduid en uitdiep. Vandaag over de bijdrage van buitenspel aan de competentieontwikkeling van kinderen:

De observatie van het spel van 2 kinderen in de zandbak leidt bij Caminada en Leenders al tot de constatering dat die kinderen zich op minimaal 5 competenties ontwikkelen:

  1. Sociaal en emotioneel; De kinderen maken afspraken, ze werken samen, ze houden rekening met elkaar, ze overleggen en ze onderhandelen.

  2. Cognitief; ze vergelijken, ze onderscheiden, ze passen en ze meten. En ze ontwikkelen hun taalvaardigheid door praten en luisteren.

  3. Creatief; in de vorm van materiaalverkenning: hoe werkt het, wat gebeurt er, wat is het effect van wat ik doe. Tegelijkertijd lossen ze problemen op.

  4. Motorisch; ze oefenen diverse vaardigheden en verleggen grenzen doordat ze dingen uitproberen.

  5. Zintuiglijk; ze hebben aandacht voor eigenschappen en kleuren van materialen en de structuur van het zand.

Dit is alleen nog maar een belichting van het spel van 2 kinderen in de zandbak. Stelt u zich eens voor wat buitenspel kan betekenen voor uw onderwijs als u het schoolplein bewust inricht en gaat gebruiken om uw kerndoelen te ondersteunen. Het zou wel eens meer problemen kunnen oplossen dan u nu kunt bedenken. Het binnenklimaat is bijvoorbeeld een hot item op veel scholen. Wat als u een deel van de lessen naar buiten kunt verplaatsen en ondertussen het klaslokaal eens lekker kunt laten uitwaaien?